Disclaimer & Privacy Policy visspeciaalzaak P. Timmers

logo-timmers-voorwaardenDisclaimer

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden verleend

Niets uit de website van Visspeciaalzaak P. Timmers mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Visspeciaalzaak P. Timmers. De inhoud van deze site, evenals de inhoud van alle andere uitingen van Visspeciaalzaak P. Timmers op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Visspeciaalzaak P. Timmers kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Visspeciaalzaak P. Timmers is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden en/of voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

De op de website van Visspeciaalzaak P. Timmers ter beschikking gestelde informatie en aanbevelingen ('informatie') wordt u te goeder trouw verstrekt. Deze informatie wordt als juist geacht op het moment dat u hiervan kennis neemt. Echter Visspeciaalzaak P. Timmers stelt zich niet garant voor de volledigheid en juistheid van deze informatie. U draagt zelf volledige verantwoordelijkheid voor het vertrouwen dat u hieraan hecht. In geen geval kan Visspeciaalzaak P. Timmers aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het vertrouwen dat in deze informatie wordt gesteld of het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Visspeciaalzaak P. Timmers behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website zonder voorafgaand bericht te wijzigen of te corrigeren.

Alle informatie op de website van Visspeciaalzaak P. Timmers (documenten waaruit de website is samengesteld en alle voor de website gecreƫerde elementen) is eigendom van Visspeciaalzaak P. Timmers en valt onder de wetten op bescherming van het auteursrecht zodra de informatie op de webserver aan het publiek ter beschikking wordt gesteld. De informatie op deze website mag slechts worden gekopieerd ter informatie en uitsluitend voor particuliere doeleinden; iedere reproductie en/of ieder gebruik van kopieƫn voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Er wordt geen enkele licentie, noch enig ander recht dan het raadplegen van deze website, aan gebruikers van deze website toegekend. Zij mogen niet gebruikt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Visspeciaalzaak P. Timmers. Wanneer u deze website bezoekt, verstrekt u ons bepaalde persoonlijke gegevens zodat wij beter aan uw informatieaanvragen en bestellingen kunnen voldoen en u van de op deze website geboden service gebruik kunt maken. Deze gegevens worden vertrouwelijk opgeslagen en zijn uitsluitend bestemd voor Visspeciaalzaak P. Timmers ten behoeve van advies, bestellingen en analysedoeleinden.

Visspeciaalzaak P. Timmers wijst nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid af wat betreft de inhoud van deze website waarnaar verbindingen gemaakt kunnen worden. Deze verbindingen worden aan de gebruikers van deze website door Visspeciaalzaak P. Timmers aangeboden als serviceverlening en/of informatieverstrekking. De beslissing om deze verbindingen te activeren behoort volledig toe aan de webgebruikers zelf.

Privacy Policy

privacypolicy-visspeciaalzaakptimmers2Visspeciaalzaak P. Timmers houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Visspeciaalzaak P. Timmers respecteert de privacy van de gebruikers van deze website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend opgenomen in het klantenbestand van Visspeciaalzaak P. Timmers. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van uw bestelling, zoals bestel- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen, besteladvies, aanbiedingen, verspreiding van de nieuwsbrief en/of voor andere marketingdoeleinden van Visspeciaalzaak P. Timmers.

Indien u niet langer wilt dat er gebruik wordt gemaakt van de door u verstrekte gegevens, dan wel niet langer op prijs stelt informatie te ontvangen of een adreswijziging wenst door te geven, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken door een verwijderingsverzoek dan wel wijzigingsverzoek in te dienen gericht aan het onderstaande adres. Uw verzoek zal dan zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. 

image

Verse vis Hapjesschalen

Voor thuis of op het werk

Ga naar catering
image

Gourmet Schotels

Veel keuze mogelijk

Ga naar catering
image

Heerlijke Visschotels

Compleet visbuffet

Ga naar catering
image

Complete vis Barbecue

Barbecue voor iedereen

Ga naar catering